Danh sách giải khiếm thị

Hướng dẫn

Danh sách giải khiếm thị

BAN TỔ CHỨC

HỘI THI NÉT VẼ XANH CẤP TPDANH SÁCH KẾT QUẢ NÉT VẼ XANH 2014

LOẠI HÌNH : TRANH GIẤY

GIẢI KHIỀM THỊ


 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIẢI

THÔNG TIN CÁ NHÂN

QUẬN

1

Nguyễn Hữu Lộc

Nhất

TTNDTKT Đồng Nai

 

2

Nguyễn Hoàng Tấn Phước

Nhất

PTĐB Nguyễn Đình Chiễu

 

3

Lưu Chí Phú

Nhì

TTBT Khiếm thị Nhật Hồng

 

4

Hoàng Chi Mạnh

Nhì

TTNDKT Đồng Nai

 

5

Hồ Ngọc Phương

Nhì

PTĐB Nguyễn Đình Chiễu-098.910.9466

 

6

Bùi Minh Quân

Ba

Hy Vọng Quận 8- 38.555.818

 

7

Hoàng Trịnh Anh Dũng

Ba

TTHDKT Đồng Nai

 

8

Nguyễn thị Bích Tiền

Ba

TTBT Khiếm thị Nhật Hồng

 

9

Lê thị Cẩm Ly

Ba

TTBT Khiếm thị Nhật Hồng

 

10

Lê Dương Nguyệt Quế

Ba

TTNDKT Đồng Nai

 

11

Nguyễn Hoàng Huynh

KK

TTBT Khiếm thị Nhật Hồng

 

12

Nguyễn Huỳnh Kim Ngân

KK

TTBT Khiếm thị Nhật Hồng

 

13

Nguyễn văn Khởi

KK

TTBT Khiếm thị Nhật Hồng

 

14

Nguyễn Thế Ngọc

KK

TTBT Khiếm thị Nhật Hồng

 

15

Vũ Đức Hiệp

KK

TTBT Khiếm thị Nhật Hồng

 

16

Nguyễn Ngọc Châu

KK

TTBT Khiếm thị Nhật Hồng

 

17

Nguyễn thị Thảo Nhi

KK

TTNDKT Đồng Nai- 0903.989.358

 

18

Nguyễn Hoàng Long

KK

TTNDKT Đồng Nai- 0903.989.358

 

19

Huỳnh Ngọc Minh Huyền

KK

TTNDKT Đồng Nai- 0903.989.360

 

20

Nguyễn Thanh Hảo

KK

TTNDKT Đồng Nai- 0903.989.361

 

21

Nguyễn thị Yến Nhi

KK

Cơ sở Huynh Đệ Như Nghĩa

 

22

Nguyễn thị Trang

KK

Cơ sở Huynh Đệ Như Nghĩa

 

23

Sunni

KK

Cơ sở Huynh Đệ Như Nghĩa

 

24

Vũ Hải Vân

KK

PTĐB Nguyễn Đình Chiểu

 

25

Nguyễn thị Yến Như

KK

PTĐB Nguyễn Đình Chiểu

 

26

Phạm văn Đức

KK

PTĐB Nguyễn Đình Chiểu

 

27

Nguyễn Hoài Thương

KK

PTĐB Nguyễn Đình Chiểu

 

28

Trần Trọng Siêu

KK

PTĐB Nguyễn Đình Chiểu

 

29

Nguyễn thị Hồng Ngọc

KK

PTĐB Nguyễn Đình Chiểu

 

30

Phan Ngọc Thanh Thư

KK

PTĐB Nguyễn Đình Chiểu

 

31

Nguyễn thị Hồng Duyên

KK

PTĐB Nguyễn Đình Chiểu

 

32

Trương Đặng Minh Hoàng

KK

PTĐB Nguyễn Đình Chiểu
 Tổng cộng danh sách có:    2 giải NHẤT


2 giải NHÌ


5 giải BA


23 giải KHUYẾN KHÍCHTrưởng ban tổ chức

ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH